Arkitekt

Vi ønsker å holde et høyt estetisk nivå på arkitektur utførelsen og være teknisk gjennomtenkte samt foreslå et økonomisk smart valg med en god utnytting ang. løsninger. Vi legger stor vekt på å utnytte lys, utforming og plassering for et godt bomiljø. Vi kan tilby beregning av bæring i din bolig og planlegger derfor uti fra dette fra starten av når vi tegner nytt eller tilbygg/påbygg.